Uw advocaat strafrecht verdedigt ook uw belangen

Advocaten Blog

Hoewel de publieke opinie er vaak een andere mening op nahoudt, hebben ook daders en verdachten van strafbare feiten bepaalde rechten. Zowel tijdens het politioneel onderzoek als tijdens de eventuele detentie die daarmee gepaard kan gaan, moeten wettelijk vastgelegde procedures gevolgd worden waarbij de rechten van de dader of verdachte niet mogen worden geschonden. Ook tijdens een rechtzaak gelden bepaalde voorschriften. Een advocaat strafrecht ziet erop toe dat voor zijn cliënt al deze rechten gewaarborgd worden.

Bijstand tijdens het onderzoek
Als dader of verdachte van een strafbaar feit, zult u door de politie verhoord worden. Tijdens zo een verhoor hebt u recht op bijstand van een advocaat en u doet er ook goed aan van dit recht gebruik te maken. Alle verklaringen die u tegenover de politie aflegt, zullen gebruikt worden als het tot een rechtszaak zou komen. Vooraleer het verhoor aanvangt, hebt u recht op een vertrouwelijk gesprek met uw advocaat. Tijdens dit gesprek kan hij u adviseren over wat u beter wel of net niet verklaard. Ook tijdens het verhoor zal hij aanwezig zijn om erop toe te zien dat alle procedures gevold worden. Alle bewijsstukken en resultaten van eventuele bijkomende onderzoeksdaden moeten bovendien ook voor u ter inzage zijn.
Beslist men op één of ander moment tijdens het onderzoek dat u onder aanhouding dient geplaatst te worden, kan ook hier uw advocaat voor u optreden. Hij kan hiertegen beroep aantekenen en zal ook hier erop toezien dat uw rechten niet geschonden worden. Ook tijdens een detentieperiode hebt u het recht op contact met uw advocaat.

Advocaat strafrecht: bijstand tijdens uw rechtszaak
Wanneer u een strafbaar feit hebt gepleegd bestaat er een grote kans dat u voor de rechtbank zal moeten verschijnen die enerzijds zal moeten oordelen of u effectief schuldig bent en die anderzijds in geval van schuld zal moeten bepalen welke straf u hiervoor zal worden opgelegd. Hoewel iedereen het recht heeft zichzelf te verdedigen voor een rechtbank en u dus niet verplicht bent hiervoor een advocaat onder de arm te nemen, is het toch ten zeerste aan te raden u te laten bijstaan. Uw advocaat zal voor u pleiten, in geval u niet schuldig bent voor een vrijspraak en indien u wel schuldig bent voor een straf die in verhouding staat tot uw gepleegde feiten. Omdat het strafrecht zeer complex in elkaar zit, is het als leek zeer moeilijk hier zelf een weg in te vinden.

Iedereen heeft recht op verdediging, wat de gepleegde feiten ook mogen zijn. Als dader dient u voor ogen te houden dat uw advocaat altijd u als persoon zal verdedigen maar dat hij niet de feiten op zich zal verdedigen.  

Delen  

27 maart 2020

Advies of bijstand nodig bij allerhande zaken?

Recht bestaat uit verschillende takken zoals familierecht, vastgoedrecht, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht, algemeen strafrecht etc... Kortom, een verkeersovertreding, een ongeval op het werk, onduidelijkheid over aansprakelijkheid, een onderneming starten, huurgeschil of erfrecht… bij al deze gebeurtenissen kan een advocaat u van pas komen.<br/>Een advocaat helpt zijn cliënt op een professionele manier door de juridische regels uit te leggen of met bijstand, zoals het analyseren contracten, begeleiden bij procedures, leveren van verslaggeving. Het behartigen van de belangen van de cliënten is de hoogste prioriteit van een advocaat en gebeurt altijd in overleg met cliënten. Op dit blog worden interessante artikelen gedeeld over het thema recht. Kom eens langs!<br/>