Een geldig verblijf: de verblijfsvergunning

Advocaten Blog

Wie zich in een bepaald land wil gaan vestigen, zal daar in de meeste gevallen een vergunning voor moeten aanvragen. Die vergunning stelt u in staat legaal in het door u gekozen land te verblijven. Er staan zware straffen op het illegaal in een land verblijven en het onzorgvuldig omspringen met uw statuut kan u heel wat problemen bezorgen, reden genoeg dus om uw verblijf officieel te maken door middel van een vergunning.

Wat is een verblijfsvergunning?
Een verblijfsvergunning moet aangevraagd worden als u in een land wil wonen en/of werken waarvan u geen staatsburger bent. De vergunning zal van u ook geen staatsburger maken, maar u krijgt wel bepaalde rechten en plichten toegekend. Het spreekt voor zich dat het land waar u zich wil vestigen, hier bepaalde en vastgelegde voorwaarden kan aan koppelen. De vergunning kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde duur worden uitgereikt en geldt enkel voor het land waarvoor ze werd aangevraagd.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?
Het is het land waar u zich wil vestigen zal bepalen welke voorwaarden bepalend zijn voor het wel of niet toekennen van de vergunning. Deze voorwaarden werden wettelijk vastgelegd en gelden voor iedere aanvrager.
De meest voorkomende voorwaarden zijn een geldige reden kunnen opgeven voor het verblijf, het kunnen bewijzen van de financiële toestand en het in goede gezondheid verkeren. Aan de eerste voorwaarde, de geldige reden voor het verblijf, kan voldaan worden in de zin van bijvoorbeeld gezinshereniging, het volgen van een studie of het hebben van een baan. Ook mensen die het statuut van vluchteling hebben verkregen, kunnen om die reden een vergunning aanvragen.

Hoe kunt u de vergunning aanvragen?
Om een vergunning te kunnen aanvragen, is het belangrijk dat u zich bevindt in het land waar u zich wil vestigen, u kan dit niet doen vanuit het land waar u staatsburger bent. Op basis van de door u verstrekte gegevens en het gevoerde onderzoek, zult u in kennis gesteld worden van de goed- of afkeuring van uw aanvraag. Bij een goedkeuring kan uw verblijf voor bepaalde of onbepaalde tijd aanvaard worden, bij een afkeuring zult u verondersteld worden het grondgebied binnen een aangeduide termijn, bijvoorbeeld binnen een maand, te verlaten. U kunt uiteraard steeds beroep aantekenen tegen de beslissing en kunt zich hierin laten bijstaan door een advocaat om uw kansen op een verblijfsvergunning te vergroten, doormiddel van een degelijk onderbouwd, professioneel en waarheidsgetrouw dossier.

Delen  

15 november 2021

Advies of bijstand nodig bij allerhande zaken?

Recht bestaat uit verschillende takken zoals familierecht, vastgoedrecht, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheids-en verzekeringsrecht, algemeen strafrecht etc... Kortom, een verkeersovertreding, een ongeval op het werk, onduidelijkheid over aansprakelijkheid, een onderneming starten, huurgeschil of erfrecht… bij al deze gebeurtenissen kan een advocaat u van pas komen.<br/>Een advocaat helpt zijn cliënt op een professionele manier door de juridische regels uit te leggen of met bijstand, zoals het analyseren contracten, begeleiden bij procedures, leveren van verslaggeving. Het behartigen van de belangen van de cliënten is de hoogste prioriteit van een advocaat en gebeurt altijd in overleg met cliënten. Op dit blog worden interessante artikelen gedeeld over het thema recht. Kom eens langs!<br/>